Tjenester

 

Vi tilpasser regnskapsprosessen til din virksomhet. All bilagsbehandling automatiseres så langt mulig og alt håndteres selvfølgelig elektronisk.

Fakturerer selv i vår superenkle løsning. Vi kan også bistå med fakturering etter mottatt fakturagrunnlag eller vi kan sørge for bokføring hvis det er fakturert i eksternt system. Vi anbefaler at det faktureres med KID slik at innbetalinger leses automatisk inn i regnskapssystemet.

Attester og betal regninger enkelt via vårt system. Inngående fakturaer mottas elektronisk (EHF eller PDF) og bokføres automatisk. Du signerer ut med din BankID. Du slipper manuell betaling i nettbank og regnskapet er alltid oppdatert.

Lønnsfunksjonen er både viktig og krevende. Regelverket er omfattende og feiltoleransen lav. Likevel har mange både kostbare og sårbare avlønningsopplegg. Overlat lønnsfunksjonen til oss.

Produksjon og innsending av årsregnskap og ligningspapirer er en naturlig del av regnskapsprosessen. Det samme gjelder innsending av aksjonærregisteroppgaver.

Budsjettering og rapportering tilpasses den enkelte virksomhets behov og ønsker. Vi kan sette opp alt fra de enkleste rapportene til avanserte prosjektrapporter, likviditetsanalyser mv.

Vi kan bidra med nystiftinger, omdanninger, kapitalendringer, restrukturering, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, skatteplanlegging mv. Vi bidrar også jevnlig i forbindelse med eierskifte i landbruket, utarbeidelse av driftsplaner, skogsameieforvaltning, jordleieavtaler, kvoteleieavtaler, forpaktningsavtaler mfl.


PROGRAMVARE 

 • Duett Økonomisystem
 • Tripletex
 • Huldt & Lillevik Lønn
 • Maestro Årsoppgjør
 • PowerOffice
 • Sticos Oppslag 
 • Gyldendal Rettsdata
 • RavnInfo
Vi leverer
 • Regnskap
 • Attestering
 • Rådgivning
 • Fakturering
 • Lønn