Priser

 

Regnskapstjenester: 660 kr/time

 

Årsoppgjør: 825 kr/time

 

Løpende rådgivning og administrativt klientarbeid: 825 kr/time

 

Spesialrådgivning: 920 kr/time

 

Klientrelaterte utlegg viderefaktureres etterskuddsvis

 

Fakturer selv: fra 145 kr/mnd

Før regnskap selv: fra 390 kr/mnd

 

Prisene gjelder fra 1. juli 2019. Se komplett prisliste her

Vi leverer
  • Regnskap
  • Attestering
  • Rådgivning
  • Fakturering
  • Lønn